АТ “Нобель”

Назва фонду АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД “НОБЕЛЬ”
Свідоцтво про внесення до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування № 00803 від 20.11.2019р.
Код ЄДРПОУ:Код ЄДРІСІ 43319921 / 13300803
Термін закінчення діяльності фонду 20.11.2049
Спосіб розміщення випуску ІС Приватне (закрите) розміщення
Свідоцтво про реєстрацію випуску акції інвестиційного фонду № 002156 від 21.02.2020р.
ISIN UA5000000464
Загальна сума випуску акцій  130 000 000,00 грн.
Номінальна вартість 1 акції  1,00 грн.
Кількість акцій 130 000 000 штук
Форма випуску акцій акції корпоративного інвестиційного фонду
Форма існування Бездокументарна

Документи фонду:

Перелік осіб, які обслуговують фонд:

  • Депозитарна установа: 

Повне найменування: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ОТП БАНК”

Ідентифікаційний код юридичної особи: 21685166

Місцезнаходження: 01033, м.Київ, вул. Жилянська, буд. 43

Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності (Депозитарна діяльність депозитарної установи): № 2148 від 01.10.2013 р.

  • Оцінювач майна

Повне найменування: ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО “АКАДЕМІЯ ОЦІНКИ І ПРАВА”

Ідентифікаційний код юридичної особи: 31810977

Місцезнаходження: 04205, м.Київ, просп. Оболонський, буд. 16, кв. 239.

Сертифікат суб’єкта оціночної діяльності, виданий Фондом Державного майна України

  • Аудиторська фірма

Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АУДИТОРСЬКА ФІРМА “АУДИТ- СТАНДАРТ”

Ідентифікаційний код юридичної особи: 32852960

Місцезнаходження: 04080, м.Київ, вул. Юрківська/Фрунзе, буд. 2-6/32, літ. “А”

Номер та дата чинного свідоцтва про проходження перевірки системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України: № 0795 від 26.06.2018 р.

Номер та дата чинного свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України: № 3345 від 26.02.2004 р.