Про компанію

Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Професіонал Ессет Менеджмент» зареєстроване 30.08.2007 року. Для забезпечення діяльності Компанії сформований статутний капітал 10 000 000,00 грн.

Компанія створена для надання послуг з управління активами інституційних інвесторів (інститутів спільного інвестування, недержавних пенсійних фондів, страхових компаній).

Послуги, які надає компанія:

  • Створення інститутів спільного інвестування
  • Управління активами інститутів спільного інвестування
  • Випуск інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду, активами якого управляє Компанія
  • Розміщення та викуп цінних паперів інститутів спільного інвестування
  • Надання консалтингових послуг з питань інвестиційної діяльності та управління активами
  • Надання позик за рахунок активів пайових венчурних інвестиційних фондів, активами яких управляє Компанія
  • Управління активами страхових компаній
  • Інші послуги, необхідні для управління активами інституційних інвесторів в межах чинного законодавства України.

Компанія має ліцензію Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України на здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів – діяльність з управління активами (номер ліцензії АЕ № 185487 від 20.03.2013р.).

Компанія є дійсним членом Української Асоціації Інвестиційного Бізнесу з 28.01.2008р.