Закритий пайовий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд “Розвиток інфраструктури та нерухомості”

Назва фонду ЗПНВІФ ” РІН “
Свідоцтво про внесення до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування № 1681 від 26.08.2011р.
Код ЄДРІСІ 2331681
Термін закінчення діяльності фонду 26.08.2031
Спосіб розміщення випуску ІС Приватне (закрите) розміщення
Свідоцтво про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів № 2325 від 07.12.2011р.
ISIN UA4000132492
Загальна сума випуску ІС 500 000 000,00 грн.
Номінальна вартість 1 ІС 1 000,00 грн.
Кількість ІС 500 000 штук
Форма випуску ІС Іменні
Форма існування Бездокументарна

Документи фонду:

Перелік осіб, які обслуговують фонд:

  • Зберігач:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БТА БАНК».
Код за ЄДРПОУ: 14359845.
Місцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Жилянська, 75.
Строк дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи: з 12.10.2013 р. необмежений
Строк дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, а саме діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування: з 12.10.2013 р. необмежений
дити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, виданого НКЦПФР: з 03.09.2013 р. до 04.09.2018 р.

  • Оцінювач майна

Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АДАМІЛ».
Код за ЄДРПОУ: 22956963.
Місцезнаходження: Україна,04071, м. Київ, вул. Ярославська, 28-Б.
Строк дії сертифіката суб’єкта оціночної діяльності: з 04.07.2014 р. до 04.07.2017 р.

  • Аудиторська фірма

Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІЖНАРОДНА ГРУПА АУДИТОРІВ».
Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Артема, 58/2, прим. 27.
Код за ЄДРПОУ: 32621402.
Строк дії свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України: з 04.09.2013 р. до 04.09.2018 р.
Строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, виданого НКЦПФР: з 03.09.2013 р. до 04.09.2018 р.