Ліквідація ПЗНІФ «МБФ-1»

22.11.2013 р. Товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Професіонал Ессет Менеджмент» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35369323) було прийнято рішення про ліквідацію Пайового закритого недиверсифікованого інвестиційного фонду «МБФ-1» (реєстраційний код за ЄДРІСІ 2321503), в зв’язку із закінченням строку його діяльності.